Duo Mobile

4.11.0

Duo Mobile works with Duo Security's two-factor authentication service to make logins more secure. The application generates passcodes for login and can receive push notifications for easy, one-tap authentication.
Download APK
3.0/5 Votes: 35,462
Developer
Duo Security LLC
Version
4.11.0
Updated
March 14, 2022
Requirements
8.0 and up
Size
11M
Get it on
Google Play

Report this app

Description

Duo Mobile hoạt động với dịch vụ xác thực hai yếu tố của Duo Security để giúp việc đăng nhập trở nên an toàn hơn. Ứng dụng tạo mật khẩu đăng nhập và có thể nhận thông báo đẩy để dễ dàng xác thực một chạm.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Duo Mobile để quản lý xác thực hai yếu tố cho các ứng dụng và dịch vụ web khác sử dụng mật khẩu.

Lưu ý: Đối với tài khoản Duo, Duo Mobile cần được kích hoạt và liên kết với tài khoản của bạn để sử dụng. Là một phần của quy trình đăng ký Duo, bạn sẽ nhận được một liên kết kích hoạt. Bạn có thể thêm tài khoản của bên thứ ba bất kỳ lúc nào.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ yêu cầu quyền truy cập chỉ sử dụng máy ảnh của bạn để quét mã QR khi kích hoạt tài khoản. Nếu bạn không chọn, vẫn có những cách khác để kích hoạt tài khoản.

Bạn có thể tìm thấy thỏa thuận cấp phép cho thư viện nguồn mở của bên thứ ba được sử dụng trong Duo Mobile tại https://www.duosecurity.com/legal/open-source-licenses.

Để biết các điều khoản và điều kiện mới nhất, hãy xem https://duo.com/legal/terms

What's new

We're always working to improve user experience in Duo Mobile. This update introduces various behind-the-scenes improvements and minor bug fixes to enhance your authentication experience.

Images

Download links

How to install APK Duo Mobile?

1. Tap the downloaded Duo Mobile APK file.

2. Tap settings.

3. Follow the steps on the screen.

So here the APK Duo Mobile has stopped. Hope you always follow and read our good articles on website SOHASTORE.VN

Wish you always achieve much success in life!

Facebook comments