Google Authenticator

Varies with device

Google Authenticator generates 2-Step Verification codes on your phone.
3.8/5 Votes: 379,231
Developer
Google LLC
Version
Varies with device
Updated
May 12, 2020
Requirements
Varies with device
Size
Varies with device
Get it on
Google Play

Report this app

Description

Google Authenticator tạo mã xác minh 2 bước trên điện thoại của bạn.

Xác minh 2 bước cung cấp bảo mật mạnh hơn cho Tài khoản Google của bạn bằng cách yêu cầu bạn thực hiện xác minh bước thứ hai khi đăng nhập. Ngoài mật khẩu, bạn cũng sẽ cần mã do ứng dụng Google Authenticator tạo trên điện thoại của mình.

Tìm hiểu thêm về xác minh 2 bước: https://g.co/2step

Chức năng:
* Tạo mã xác minh mà không cần kết nối dữ liệu
* Google Authenticator hoạt động với nhiều nhà cung cấp và nhiều tài khoản
* Cung cấp chủ đề tối
* Cài đặt tự động qua mã QR
* Chuyển tài khoản giữa các thiết bị qua mã QR

Thông báo Giấy phép:
Máy ảnh: Cần có mã QR để thêm tài khoản

What's new

* Added the ability to transfer accounts to a different device, e.g. when switching phones
* Refreshed the look and feel of the app

Video

Images

Facebook comments